Kurs: Macro Assembler

Podstawy assemblera

Zatem chcesz się nauczyć programowania pod Windows… Dzięki tej serii tutoriali dowiesz się wszystkiego, co jest niezbędne aby wejść we wspaniały świat kodowania – świat małych i szybkich programów, które uruchomią się na każdym komputerze. Świat, w którym wszystko jest możliwe… Co jest potrzebne? Macro Assembler 32 pod Windows – można znaleźć w sieci, plik […]

Okno z komunikatem

Jak to zwykle w tego typu kursach bywa, część praktyczną zaczniemy od prostego programu, który wyświetla komunikat tekstowy. Tego typu komunikaty są niezwykle często stosowane w programach Windows’owych i służą najczęściej do powiadomienia użytkownika o błędzie. Szkielet programu Pisanie niemal każdego programu w assemblerze zaczynamy od wstawienia następującego fragmentu: .386 .model flat, stdcall option casemap:none […]

Tworzenie okna

W dzisiejszym odcinku kursu zajmiemy się tym, co w Windows najważniejsze, czyli oknami. Utwórz nowy plik w edytorze, wklej do niego szkielet, który podałem w drugiej części tutoriala i zapisz go pod nazwą tut3.asm. Deklaracja bibliotek Zasadniczo do tworzenia okien używa się funkcji API CreateWindowEx. Potrzebuje ona jednak szeregu parametrów, do uzyskania których będziemy musieli […]

Tworzenie kontrolek

Ten odcinek kursu Macro Assemblera poświęcony jest tworzeniu kontrolek, czyli przycisków, pól tekstowych, list wyboru itp. Aby zająć się tworzeniem kontrolek musimy najpierw utworzyć okno. Zostało to dokładnie omówione w poprzedniej części kursu. Kod, który wtedy napisaliśmy posłuży nam dzisiaj jako baza dla nowego programu. Przyjrzyjmy się procedurze obsługi okna: WndProc proc hWnd:HWND,uMsg:UINT,wParam:WPARAM,lParam:LPARAM .IF uMsg==WM_DESTROY […]